مناسبت حکم و موضوع، کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان
89 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه و اصول- شماره 91- 1391 (20 صفحه - از 67 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی