تبیین جایگاه عدالت عقلانیت و معنویت در عرصه دانش فقه
98 بازدید
محل نشر: همایش ملی سیره و معارف رضوی (عقلانیت- معنویت- عدالت)- 1391/2/27- دانشگاه فردوسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی