نقد علی حلیة الربا الانتاجی فی ضوء مقاصد الشریعة فی الآیات والروایات
49 بازدید
محل نشر: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012) - Malaysia
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی