پژوهشی در مبانی حقوق کودکان در قرآن
54 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی قرآن کریم (انسان و جامعه)- 1392/8/29- دانشگاه آزاد مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی