مبانی فقهی حقوقی قتل شبه عمد
53 بازدید
محل نشر: همایش آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت- 1392/8/29-دانشگاه شهید چمران اهواز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی